Assistants to Students - AtoS 2006

Interdisciplinarna radionica za studente AtoS kombinira predavanja, praktične vježbe, diskusije i konzultacije za razumijevanje pojava u kompleksnim sustavima. Dodatno, obrađuje se pisanje projekata i znanstvenih članaka, što je od općeg značenja za istraživački rad.

Predviđeni polaznici su studentice i studenti svih smjerova i ustanova studiranja, zainteresirani za proučavanje kompleksnih sustava ili određenih pitanja vezanih uz njih.


Vrijeme i mjesto održavanja

9., 10. i 16. prosinca 2006. na
Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
I. Lučića 1, Zagreb


Suorganizatori

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Hrvatsko interdisciplinarno društvo

Organizacijski odbor

Doc. dr.sc. Dražen Domijan, Sveučilište u Rijeci (ddomijan@net.hr)
Boško Kuzmanović, Sveučilište u Zagrebu (boszkodva@yahoo.co.uk)


Raspored

Modul I.
Kognitivni i računalni aspekti jezika
9. i 10. XII. 2006.

Svrha je promovirati interdisciplinarnost u proučavanju složenih pojava kao što su jezik i spoznaja; okupiti stručnjake iz različitih područja kako bi dali komplementaran uvid u problematiku jezične komunikacije. Tijekom izlaganja predviđena je razmjena znanja i iskustava te identificiranje novih istraživačkih problema čije proučavanje zahtijeva suradnju različitih struka od lingvistike, psihologije do matematike i informatike.

Subota, 9. XII. 2006.
  09.30 Uvodno predstavljanje
  10.00 Jezične tehnologije, I. dio
 Marko Tadić
  11.00 Jezične tehnologije, II. dio
 Marko Tadić
  12.00 Evolucija jezika
 Igor Bajšanski
  (13.00 - 15.00 pauza)
  15.00 Kognitivna lingvistika jučer - danas - sutra
 Maja Brala
  16.00 Interakcija jezika i percepcije
 Mia Šetić
  17.00 Modeliranje interakcije jezika i percepcije
 Dražen Domijan
Nedjelja, 10. XII. 2006.
  10.00 Umjetne neuronske mreže u obradi prirodnog jezika, I. dio
 Bojana Dalbelo-Bašić
  11.00 Umjetne neuronske mreže u obradi prirodnog jezika, II. dio
 Bojana Dalbelo-Bašić
  12.00 Programski jezici
 Davor Antonić

Modul II.
16. XII. 2006.
Modeliranje kooperacije u društvenim sustavima

Svrha je objasniti potrebu i pristupe modeliranju društvenih sustava, s posebnim osvrtom na numeričku simulaciju. Kroz teorijska izlaganja i praktični rad polaznici će se upoznati s značajnijim modelima i smjerovima daljnjeg razvoja modeliranja.

  10.00 Razmatranja o agenciji i strukturi
 Boško Kuzmanović
  11.00 Modeliranje kooperacije pomoću agenata
 Armano Srbljinović
  12.00 Agentima se komunikacija isplati
 Ivana Čače
  13.00 Priprema projekata
 Prijava za sudjelovanje

Prijave za sudjelovanje šalju se e-poštom članovima organizacijskog odbora. Prijave trebaju sadržavati ime i prezime, smjer i godinu studija.

Sudjelovanje na AtoSu, kao i radni materijali i okrijepa, se ne naplaćuje.


Natječaj AtoSa

Natječaj je namijenjen podsticanju samostalnog rada polaznika AtoSa vezan uz kompleksne sustave. Teme prijava mogu biti istraživački projekt, anketa, kupnja literature, softvera ili dr., sudjelovanje na savjetovanju, radionici ili drugoj vrsti skupa i sl. Prijave na natječaj primaju se od sudionika AtoSa, do 31. 1. 2007. Prijave mogu biti pojedinačne, ili grupne.

Prijave se šalju članovima organizacijskog odbora, a trebaju sadržavati sažetak predviđenog rada. Autoru, ili autorima, rada kojeg vijeće AtoSa izdvoji kao naročito istaknutog dodijeljuje se jednokratna svota od najmanje 2000 Kn. Odluka o izdvojenom radu donosi se do 28. 2. 2007.